Kako poslovati s Hrvaško po vstopu v EU?

3. panel: ČLOVEŠKI VIDIK IN PREDSTAVITEV PODJETNIŠKIH PODPORNIH MREŽ


3. PANEL: ČLOVEŠKI VIDIK IN PREDSTAVITEV PODJETNIŠKIH PODPORNIH MREŽ, 15:00 do 16:00

Zadnji panel je posvečen pregledu širših možnosti za iskanje kadrov na evropskem trgu dela,  problematiki prostega pretoka ljudi in čezmejnega zaposlovanja. Predstavile se bodo tudi različne evropske podporne mreže.

Vilma Mostahinić, vodja oddelka EURES in Mednarodno poslovanje, Hrvaški zavod za zaposlovanje
EURES - iskanje novih sodelavcev na evropskem trgu dela
Z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo bo Hrvaški zavod za zaposlovanje postal del evropske mreže javnih služb za zaposlovanje (EURES), hrvaškim državljanom pa bo na voljo storitev posredovanja pri zaposlovanju v drugih članicah Evropske unije, med njimi tudi v Sloveniji.
 
Valerija Okorn, vodja mreže EURES, Zavod RS za zaposlovanje
EURES - iskanje novih sodelavcev na evrospkem trgu dela
Pri zaposlovanju delavcev iz Evropske unije lahko pomaga EURES, omrežje javnih zavodov za zaposlovanje in drugih partnerjev iz držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije. Prost pretok delavcev omogoča, da zaposlite državljane Evropske unije pod enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane. Ti delavci imajo prost dostop do trga dela v Sloveniji. Pri zaposlitvi delavcev iz teh držav ni potrebno pridobiti delovnega dovoljenja. Po vstopu Hrvaške v EU bodo ob pogoju, da Slovenija ne bo uveljavljala prehodnega obdobja pri zaposlovanju, enaki pogoji veljali tudi za hrvaške delavce.
Beno Stern, direktor, Pro – Eco d.o.o., svetovalec uprave Inštituta za evropske raziskave in razvoj EUROCOOP
Hrvaška lahko pričakuje veliko nepovratnih evropskih sredstev med 2014 in 2020
Hrvaška vstopa v EU kot polnopravna članica predvidoma v juliju 2013 in njena večletna kandidatura in trud v približevanju se bosta poplačali tudi v obliki velike količine nepovratnih sredstev, do katerih bo Hrvaška upravičena. Čaka jo izjemen finančni šok. V novi finančni perspektivi EU 2014-2020, ji bodo na razpolago razvojna sredstva v višini ca. 7,5 milijarde evrov za zadovoljevanje ciljev kohezijske, kmetijske in ribiške politike.
Ana Oblak, višja svetovalka, Direktorat za informatiko in e-storitve, Sektor za razvoj, MGRT 
Slovenia Business Point - portal eugo.gov.si 
Ena izmed zahtev »storitvene in poklicne direktive« je vzpostavitev spletnih Enotnih kontaktnih točk, ki zagotavljajo informacije o osnovnih pogojih poslovanja, postopkih in dovoljenih za opravljanje dejavnosti ter poklicev v posameznih članicah. V ta namen je Slovenija vzpostavila portal Slovenia Business Point.
Mojca Mihelčič, SOLVIT - Mreža Evropske komisije za neformalno reševanje težav na podorčju notranjega trga, MGRT
SOLVIT ponuja brezplačno reševanje konkretnih pritožb
Slovenski Center SOLVIT deluje od 1. maja 2004, od vstopa Republike Slovenije v EU. Posameznikom in podjetjem najpogosteje pomaga na področju dostopa proizvodov na trg, možnosti opravljanja storitev, vračila DDV, javnih naročil, prostega pretoka kapitala.
mag. Alenka Lisec, vodja, Center ENIC - NARIC, MIZKŠ 
Za lažji dostop do informacij o visokem šolstvu in kvalifikacijah
Mreža ENIC (European Network of Information Centres) povezuje informacijske centre držav, vključenh v Svet Evrope in UNESCO/CEPES, mreža NARIC (National Academic Recognition Information Centres) pa deluje na pobudo Evropske komisije in jo sestavljajo informacijski centri držav članic Evropske unije in nekaterih drugih držav. Namen obeh mrež in centrov je, da olajšujejo pridobivanje informacij o visokem šolstvu in kvalifikacijah v svoji državi in drugih državah.
Mojca Erman, L.LM (LSE), pravna svetovalka, Your Europe Advice - Tvoja Evropa - nasveti
Kaj ponuja storitev Tvoja Evropa – nasveti
V okviru te storitve pravni strokovnjaki iz držav članih EU v roku posredujejo posameznikom in podjetjem pravne nasvete oziroma odgovore na vprašanja glede dela, potovanja ali življenja v Evropski uniji, t.j. na vprašanja, ki se nanašajo na čezmejni vidik, ki je urejen s pravom EU.Odgovor je brezplačen in je posredovan posamezniku oziroma podjetju v roku tedna dni od prejema vprašanja v enem izmed uradnih jezikov Evropske unije.

 
Partnerji:        Pokrovitelj posveta: