Kako poslovati s Hrvaško po vstopu v EU?

O posvetu


Kaj pomeni vstop Hrvaške v EU za majhna podjetja v Sloveniji, kako se GZS Podjetniško trgovska zbornica pripravlja na vstop in zakaj posvet o tej temi?

»Z odprtjem hrvaškega trga bo za mala in srednja podjetja lažje poslovanje (carine bodo odpravljene), tranzit bo potekal hitreje, stroški poslovanja se bodo zmanjšali, nenazadnje bodo slovenska podjetja lahko skupaj s hrvaškimi podjetji nastopala v skupnih projektih za črpanje EU sredstev. Na drugi strani pa pomeni vstop Hrvaške v EU lahko tudi veliko konkurenco za slovenske podjetnike. Zato je UO GZS-Podjetniško trgovske zbornice v Program dela za leto 2013 vključil izvedbo posveta Kako poslovati s Hrvaško po vstopu v EU. Posvet je namenjen predvsem informiranju, povezovanju in iskanju novih poslovnih priložnosti za slovenske podjetnike.«

 
mag. Vida Kožar, direktorica GZS Podjetniško trgovske zbornice

 

 


mag. Brane Lotrič, predsednik UO GZZ PTZ in lastnik ter direktor družbe B&B d.o.o. o posvetu: 

»Po mojem mnenju se slovenska podjetja še premalo pripravljajo na vstop Hrvaške v EU. Pomembno bi bilo, da bi ob tem razmislili, kje so naše tržne niše, saj se nam po vstopu Hrvaške v EU odpirajo nove možnosti tudi za slovenska podjetja na hrvaškem trgu. Verjetno bodo ostale države EU bolj agresivne pri vstopu na hrvaških trg kot mi. Hrvaška bo imela v prihodnje na voljo kar precej evropskih sredstev, kar je lahko zanimivo tudi za naša podjetja, pri čemer vidim sam priložnosti predvsem na področju svetovanja.Po drugi strani pa menim, da zaradi vstopa ne bo več hrvaških podjetij v Sloveniji, saj so tista, ki so to načrtovala,na naš trg že vstopila.Vsekakor pa prinaša vstop Hrvaške v EU veliko prednosti.«

 

 

 

 

 

 
Partnerji:        Pokrovitelj posveta: