Kako poslovati s Hrvaško po vstopu v EU?

2. panel: GOSPODARSKI VIDIK


2. PANEL: GOSPODARSKI VIDIK: 12:15 do 12:50, dvorana A

V drugem panelu bodo predstavljene različne tematike gospodarskega vidika: od  prostega pretoka blaga in storitev, davčne problematike, ravnanja z nepremičninami, investiranja na Hrvaške, do carinskega in poštnega vidika.

mag. Irena Možek Grgurevič, sekretarka, vodja Sektorja za proizvode in blagovne rezerve, MGRT
Prost pretok blaga med Slovenijo in Hrvaško
Hrvaškabo z vstopom v EU postala del notranjega trga EU, kjer je eden najpomembnejših elementov prost pretok blaga. Na tem področju veljajo nekatera usklajena pravila (harmonizirana zakonodaja), ki ščitijo javni interes z vidika varnosti uporabnikov, zaščite zdravja ljudi, živali in rastlin ter okolja. Harmonizirana zakonodaja je zelo obsežna in pokriva zelo širok spekter proizvodov, vsej pa je skupno to, da je za varnost proizvodov odgovoren tisti, ki ga daje na trg.
Ada Kerr, sekretarka v Direktoratu za notranji trg Sektorja za storitve, MGRT
Storitve na enotnem trgu Evropske unije
Na osnovi Pogodbe o delovanju Evropske unije je storitvena direktiva (DSNT) pomemben korak pri oblikovanju dejansko spodbudnejšega poslovnega okolja za majhna in srednja podjetja na enotnem trgu držav članic EU. Prva novost DSNT je uvedba čezmejnega oz. občasnega opravljanja storitev. Izvajalec storitve, ki legalno deluje v Sloveniji, lahko deluje na vseh trgih drugih držav članic, ne da bi se moral ponovno ustanoviti v državi gostiteljici. Prav tako lahko tuji ponudniki delujejo čezmejno v Sloveniji.
Lidija Švaljek, direktorica, Center za poslovne informacije, HGK
Pravni in gospodarski aspekt članstva RH v EU
Po vstopu Hrvaške v EU bodo lahko pravne in fizične osebe oz. ponudniki storitev s sedežem v državi članici EU uveljavljali pravico do ustanavljanja in prostega zagotavljanja čezmejnih storitev na Hrvaškem pod enakimi pogoji kot v vseh ostalih državah članicah EU. Prav tako bodo lahko pravico do ustanavljanja in prostega zagotavljanja storitev v vseh ostalih državah članicah EU uveljavljali tudi ponudniki storitev s sedežem na Hrvaškem. V skladu z določbami Direktive o storitvah in nacionalnim Zakonom o storitvah v RH se vzpostavlja enotna kontaktna točka (PSC) za storitve pri Hrvaški gospodarski zbornici. Na tej točki bodo lahko ponudniki in prejemniki storitev hitro prejeli elektronske informacije in podatke o možnostih registracije storitvenih dejavnosti ter ostale pomembne informacije.
Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka, Pakta d.o.o.
Pridružila se nam bo Hrvaška – kaj pa DDV?
Vstop Hrvaške v Unijo bo tudi na področju DDV prinesel nekatere spremembe, te pa bodo občutila tako tista podjetja, ki trenutno na Hrvaško prodajajo blago kot tudi tista, ki za hrvaške naročnike, oziroma na območju Hrvaške, opravljajo določene storitve. Dobra novica je, da se bodo pravila določanja kraja obdavčitve (tako pri dobavah blaga kot tudi pri opravljanju storitev) poenotila, saj bo tako kot za vse ostale države članice, tudi za Hrvaško začela veljati Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost.
ga. Vedrana Likan: COLLIERS INTERNATIONAL GLOBALNO PODJETJE ZA NEPREMIČNINE
Colliers International ponuja celotno paleto storitev uporabnikom nepremičnin, lastnikom nepremičnin in vlagateljem na lokalni, regionalni in mednarodni ravni. Storitve podjetja Colliers temeljijo na resničnem poznavanju lokalnega trga, obenem pa se lahko stranke v celoti zanesejo na obsežno mrežo projektov in partnerjev podjetja, ne glede na državne meje in tržne segmente. Skozi kulturo poslovne odločnosti, iniciativnost in proaktivnost podjetje Colliers združuje potenciale strokovnjakov z vsega sveta, da bi izboljšalo uspešnost poslovanja svojih strank.
Dubravko Ranilović, predsednik, Združenje za poslovanje z nepremičninami, HGK
Za nepremičnine tudi v prihodnje veliko zanimanja
Kakšno je stanje na trgu stanovanjskih in poslovnih nepremičnin na Hrvaškem, kakšni so trendi in pričakovanja, kateri so največji problemi na tem trgu na Hrvaškem in v Sloveniji ter kako jih rešiti? Predavanje zajema tudi temo nakupa nepremičnin na Hrvaškem in v Sloveniji s strani tujih državljanov, slušatelji pa prejmejo še informacije o pravnih okvirih, ki so podprte z nekaterimi statističnimi podatki.
  Renaldo Mikolič, strokovni sodelavec, oddelek za mednarodno sodelovanje in prodajo, Pošta Slovenije
Po vstopu Hrvaške v EU za uporabnike poštnih storitev ne bo bistvenih sprememb
Vstop Hrvaške v EU bo poenostavil odpravo pisemskih pošiljk z blagom in prinesel kar nekaj sprememb pri obračunu prenosa naslednjih paketnih pošiljk: Mednarodni poslovni paket – Hrvaška, Hitra pošta EMS pismo – Hrvaška in Hitra pošta EMS paket – Hrvaška.
 

Alojzij Zupančič, vodja sektorja za carinske in davčne psotopke, Carinska uprava RS
Vpliv vstopa Hrvaške v EU na poslovanje podjetij iz carinskega zornega 
Vstop Republike Hrvaške v EU pomeni veliko sprememb na številnih področjih, ne samo za Hrvaško, ampak tudi za druge države, tako tretje države, kot tudi za članice EU. Carinsko področje je eno od področij, kjer bodo spremembe najbolj opazne.

 
Partnerji:        Pokrovitelj posveta: